Om Brygg & Bygg

stor

Brygg & Bygg bygger och monterar fasta och flytande bryggor i hela Stockholms skärgård från Öregrund i norr till Nynäshamn i söder.

Leif Andersson, chefen för Brygg & Bygg, har byggt bryggor sedan 1967 vilket gett honom mer erfarenhet än de flesta.

Brygg & Brygg har även deltagit i större hamnarbete på Bermuda, vilket ställt stora krav på kunskap och omdöme.

Bryggor typ stenkistor är exklusiv specialité där kunskap och erfarenhet gått i arv och sats på prov, bland annat i Furusundsleden samt i större delen av Stockholms skärgård.